Wybierz region

Wybierz miasto

  XIV Salon Wielkopolski 2015 - przegląd dokonań artystycznych

  Miejskie Centrum Kultury
  Czarnków, ul. Tadeusza Kościuszki/60, +48 67 255 26 51

  Od 7.09.2015 do 6.11.2015

  • Brak informacji o cenie

  XIV Salon Wielkopolski 2015 pod patronatem Marszałka Wojewodztwa Wielkopolskiego.

  "Salon Wielkopolski" to coroczny przegląd dokonań artystow plastykow, ktory ma na celu integrację środowisk tworczych i prezentację dorobku artystow z całego kraju.

  Regulamin:

  w konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni plastycznych, członkowie stowarzyszeń tworczych i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka, wydanych przez Ministerstwo Kultury,
  na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2013 - 2015 w dowolnej technice, /z wyłączeniem sztuki użytkowej/ uprzednio nienagradzane i będące własnością autora,
  każdy z artystow może dostarczyć do 3 prac (format jednej pracy - maksymalny wymiar dłuższego ramienia nie może przekraczać 120 cm),
  dostawa i odbior prac oraz ich ewentualne ubezpieczenie odbywa się na koszt Autora,
  prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, adres e-mail, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania,
  każdy z uczestnikow może nadesłać zdjęcia wysłanych prac z dokładnym ich opisem, ktore wykorzystane zostaną do katalogu oraz kartą zgłoszenia,
  organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez autora,
  prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorow, w skład ktorego wejdą artyści plastycy, historycy i teoretycy sztuki,
  wystawione będą prace nagrodzone i zakwalifikowane przez Jury,
  termin nadsyłania prac tzn. dostarczenia ich do siedziby MCK to 16 października 2015 r. /nie liczy się data "stempla pocztowego"/,
  posiedzenie Jury odbędzie się 17 października 2015r. /sobota/,
  decyzja Jury o zakwalifikowaniu i nagrodzeniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury www.mck.czarnkow.pl
  decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne,
  osoba przysyłająca prace na "Salon Wielkopolski 2015" zgadza się na przestrzeganie wszystkich punktow regulaminu,
  udział w konkursie jest bezpłatny,
  prace nie odebrane w ciągu roku od daty terminu składania prac, przechodzą na własność Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie /wspołorganizatora/ i będą przeznaczone m.in. na cele dobroczynne.

  Prace przyjmuje:
  Miejskie Centrum Kultury, 64 - 700 Czarnkow, ul. Kościuszki 60 z dopiskiem "Salon Wielkopolski 2015"

  Informacja:
  Grażyna Rębarz tel. 67 255 26 51 e-mail: czarli50@wp.pl

  Imprezy i Wydarzenia pochodzą z bazy danych Coigdzie.pl Sp. z o.o.

  Zgłoś wydarzenie do moderacji

  Ilość znaków do wykorzystania: 140

  Komentarze (0)

  Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w Polityce Prywatności. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

  Zaloguj się / Zarejestruj się!

  Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

  Czy wiesz, gdzie lecisz? Rozszyfruj te skróty i nazwy lotnisk! QUIZ